جابجایی و نصب رادیاتور میم پکیج

فراگیری طرز انتقال و نصب رادیاتور شوفاژ گاهی مواقع پیش می‌آید که میخواهی

توسط مدیر سایت در 25 خرداد 1402

فراگیری طرز انتقال و نصب رادیاتور شوفاژ

گاهی مواقع پیش می‌آید که میخواهیم تغییر تحول چینش در منزل تولید کنیم و یا این که به جهت باسازی ساختمان می بایست یک‌سری تغییرات خرد در دکورا سیون اسباب خانه به وجود آوریم. رادیاتورها یکی وسایل منزل می باشند که در طول تجدید بنا و یا این که تغییر‌و تحول دکورا سیون احتمالاً نیاز به انتقال دارا‌هستند.

ولی از آن جا که شوفاژها از روش لوله و اتصالات به دیوار بسته گردیده اند، جابجا کردن آنان فعالیت چندان بی آلایش ای وجود ندارد و می بایست قبل از اجرا انتقال با شیوه و روند آن شناخت داشته باشیم.

به همین استدلال ما تصمیم گرفتیم تا درین مقاله روند انتقال و نصب دوباره رادیاتور شوفاژ را از مرحله برداشتن رادیاتور از محل نصب قبل تا بستن رادیاتور به دیوار محل نصب تازه برای شما توضیح دهیم. در حین این مقاله به شما خوا‌هیم اعلام‌کرد که اولاً چه گونه رادیاتور را از روی دیوار گشوده فرمایید و آنگاه طرز تخلیه آب شوفاژ و در غایت طرز نصب دوباره آن را ذکر میکنیم.

مطمئناً با امداد فراگیری هایی که در پی خوا هیم اعطا کرد خودتان به تنهایی می‌توانید شوفاژ خانه تان را به جای جای از ساختمان که مایلید جابجا نمایید. پس ما با یار باشید.

روند انتقال و نصب دوباره رادیاتور
شیوه برداشتن و جایگذاری شوفاژ
یادگرفتن نحوه نصب رادیاتور در محل تازه
فیلم شیوه نصب رادیاتور
نکات اصلی نصب و انتقال رادیاتور
خلاصه ای از آنچه درین مقاله گفتیم
روند انتقال و نصب دوباره رادیاتور
انتقال و نصب دوباره شوفاژ خویش به یک سری مرحله جدا تقسیم می‌گردد:

گزینش محل مطلوب جهت نصب رادیاتور
اجرا لوله کشی رادیاتور در محل تازه در شکل نیاز
گشودن شوفاژ از محل پیشین
تخلیه آب رادیاتور
بستن رادیاتور به دیوار محل نصب تازه
هواگیری شوفاژ
پر‌نور کردن شوفاژ
در پی این مقاله مجموع این پروسه را به طور غیروابسته برای شما توضیح می‌دهیم.

طرز برداشتن و جایگذاری شوفاژ
به خواسته سهولت در یادگرفتن انتقال رادیاتور قصد داریم فرایند اجرا این عمل را به طور مرحله به مرحله برای شما توضیح دهیم. آغاز روند برداشتن شوفاژ از روی دیوار را ذکر میکنیم:

قدم اولیه: محل نصب نو را پژوهش نمائید.
میم پکیج نصب رادیاتورها
برای گزینش محل نصب نو رادیاتور بایستی اولیه از همگی ارتفاع و پهنا رادیاتور را اندازه بگیرید تا بدانید رادیاتور به چه فضایی برای نصب نیاز داراست. به خیال داشته باشید که در‌این مرحله بایستی سیستم لوله کشی موردنیاز برای شوفاژ در محل تازه را نیز تحقیق نمائید.

قدم دوم: مهیا سازی لوله کشی رادیاتور در محل نصب تازه

در‌صورتی‌که قرار میباشد شوفاژ را در محلی نصب فرمائید که سیستم لوله کشی رادیاتور در آن بخش وجود داراست، شغل شما به آسانی هرچه کل خیس جاری ساختن میشودولی درصورتی که در محل نصب نو رادیاتور هیچ لوله کشی نیست، می بایست از اجرا کننده لوله کش امداد گرفته و یک انشعاب از سیستم لوله کشی رادیاتور گذشته ساختمان به محل نصب نو رادیاتور در لحاظ بگیرید.
میم پکیج طریقه نصب رادیاتور حوله خشک کن
معمولاً در اینگونه قوانینی با اعتنا به شرایط ساختمان نحوه لوله کشی رادیاتور نو گزینش میگرددبرای مثال در صورتیکه ساختمان در درحال حاضر مرمت و کنده کاری میباشد، می‌توانید انشعاب لوله های شوفاژ را به صورت توکار در محل نصب نو جاری ساختن فرمایید، ولی در حالتی‌که صرفا قصد تغییر‌و تحول چیدمان دارید و نیازی به کنده کاری وجود ندارد، لوله کشی روکار شوفاژ شایسته ترین مورد برای شماست.

برای این مراد می‌توانید با یاری اجراکننده لوله کشی انشعاب نو لوله های شوفاژ را در کمتر از یک روز و با استعمال از لوله های یک سری لایه به طور روکار نصب نمائید.قدم سوم: شیرهای بالا و ذیل رادیاتور را ببندید.

بعداز اینکه وضعیت نصب رادیاتور در محل نو ساخت و ساز شد، به سراغ رادیاتور متبوع که قصد انتقال آن را دارید، بروید و شیر رجوع یا این که شیر تحت رادیاتور را ببندید. این شیر در سمت راست رادیاتور و نصیب ذیل آن قرار گرفته و در واقع مقدار گشوده بودن آن واحد سنجش حرارت رادیاتور را تهیه و تنظیم می نماید.

برای بستن شیر زیر رادیاتور می بایست آغاز درپوش شیر را بردارید تا مغزی شیر را ببنید و آن گاه مغزی را با آلن 8 گرفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. شیر بالا که در واقع شیر رفت رادیاتو میباشد را می‌توانید به راحتی ببندید تا جریان آب ورودی و خروجی به رادیاتور بسته گردد.

قدم چهارم: پکیج را خموشی کرده و تا سرد شدن رادیاتورها شکیبایی نمایید.

برای این که در طول تخلیه آب شوفاژ و انتقال آن جراحت نبینید عالی میباشد پکیج را نیز بدون صدا کرده و مدتی را حوصله نمائید تا آب گرم باطن لوله های شوفاژ تماماً سرد گردد.

قدم پنجم: از بسته بودن بدون نقص شیرهای رفت و رجوع و برگشت رادیاتور مطمئن گردید.

برای اینکه بدانید شیرهای رفت و بازگشت رادیاتور را به صدق بسته اید یا این که خیر، با یاری آچار هواگیری شیر هواگیری شوفاژ را پاره ای گشوده فرمایید، در صورتی با مفتوح کردن شیر هواگیری یه خرده آب از شیر بیرون شد، بدین مضمون‌ میباشد که شیرهای رفت و رجوع رادیاتور را به خیر و خوبی نبسته اید و بایستی آنها را محکم نمایید.

قدم ششم: آب درون رادیاتور را تخلیه نمایید.

برای جداسازی رادیاتور از روی دیوار می بایست آب باطن رادیاتور را خالی کنیم و برای این خواسته به یک سطل خالی و مقدار پارچه نیاز پیدا خوا هیم کرد.

شیوه تخلیه آب شوفاژ بدین شکل میباشد که سطل خالی آب را در پایین شیر تحت رادیاتور قرار داده و مهره شیر تحت را با یاری آچار مطلوب گرفته و آن را مغایر عقربه های ساعت می چرخانیم. در‌این مرحله شما خواهید رویت کرد که آب از باطن شیر بیرون گردیده و داخل پیاله می ریزد.

همین روند را برای شیر بالا یا این که رفت رادیاتور تکرار نمایید تا آحاد آب باطن لوله های رادیاتور از این روش تخلیه شوند. حتی میتوانید شیر هواگیری رادیاتور را گشوده بگذارید تا گردش هوا به تخلیه سریع خیس آب مدار یاری دهد.

ولی خوب میباشد بعد از اتمام آب درون لوله های رادیاتور شیر هواگیری را ببندید. سفارش میکنیم برای حصول داده ها بیشتر در ارتباط این مرحله به مقاله روش تخلیه آب رادیاتور شوفاژ رجوع‌نمایید.

مرحله هفتم: رادیاتور را از روی دیوار گشوده نمایید.

آحاد اتصالات شیرهای رادیاتور به لوله ها را گشوده کرده و رادیاتور را با امداد یک شخص دیگر از روی براکت آن بر روی دیوار بردارید. در‌این مرحله می‌توانید رادیاتور را پاره ای به درون سطل کج فرمایید تا ته ما‌نده آب درون لوله ها نیز تماما تخلیه خواهد شدآن گاه رادیاتور را به محل تازه نصب خویش حمل فرمایید.

یادگرفتن شیوه نصب رادیاتور در محل نو
از این مرحله به آن گاه قرار میباشد شیوه نصب رادیاتور در محل نو را به شما یادگرفتن دهیم.

قدم اولیه: نصب شیرهای رفت و رجوع و برگشت به لوله های رفت و رجوع و برگشت رادیاتور

با امداد اتو لوله شیرهای رفت و رجوع را به لوله های رفت و رجوع و برگشت رادیاتور که در محل تازه آن را اعمال کرده ایم، وصل کرده و مهره های رفت و رجوع را در مکان خویش سفت میکنیم.

قدم دوم: نصب بست دیواری

برای اینکه رادیاتور در محل نصب خویش قرار بگیرد، بایستی بست دیواری یا این که براکت رادیاتور را در محل نصب کنیم. پس آغاز رادیاتور را به طور موقت بر روی دیوار محل نصب قرار میدهیم تا با اعتنا به مسافت میان شیرهای رفت و بازگشت محل نصب براکت تراز گردد.

آنگاه محل نصب بست دیواری را با دریل بر روی دیوار ترک کرده و بست دیوار را در مکان خویش سفت می بندیم.قدم سوم: نصب رادیاتور بر روی دیوار

رادیاتور را بر روی بست دیواری قرار داده و مهره شیرهای رفت و رجوع و برگشت را به رادیاتور می بندیم. در غایت با یاری تراز از صاف بودن رادیاتور مطمئن گردیده و مهره های رفت و بازگشت را با آچار سفت می‌کنیم.

قدم چهارم: گشودن شیرهای رفت و بازگشت رادیاتور

برای اینکه رادیاتور در مدار سیستم گرمایش مرکزی ساختمان قرار بگیرد، می بایست شیرهای رفت و رجوع آن را گشوده کنیم. برای این خواسته شیرهای ذیل و بالای رادیاتور را در مغایر جهت عقربه های ساعت می چرخانیم.

ولی برای گشودن شیر ذیل رادیاتور اعتنا فرمائید که واحد سنجش گشوده شدن شیر بستگی به مسافت رادیاتور تا پکیج دارااست، هر چه مسافت رادیاتور نصب گردیده تا پکیج بیشتر باشد، بایستی شیر تحت شوفاژ را بیشتر گشوده بگذاریم.


میم پکیچ چگونه رادیاتور نصب کنیم
قدم پنجم: هواگیری رادیاتور

قبل از پر‌نور کردن شوفاژ می بایست آن را هواگیری کنیم، زیرا مطمئناً در طی انتقال کمی هوا در لوله های رادیاتور وارداتی اند که بایستی بیرون شوند. پس گشوده هم با استعمال از آچار هواگیری شیر بالای رادیاتور را مقداری گشوده میکنیم و زمانی آب از شیر بیرون شد، آن را می بندیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع‌به هواگیری رادیاتورها به مقاله یادگرفتن روش هواگیری رادیاتور شوفاژ مراجعه‌کنید.

همینطور در ویدئو ذیل آقای اشتیاقی تعمیرکار پکیج برای شما توضیح میدهد که شیوه هواگیری رادیاتور به چه شکل میباشد.

قدم ششم: پر‌نور کردن شوفاژ

پکیج را در شرایط زمستانه قرار می‌دهیم و بعد دمای شوفاژ را با یاری کلید تهیه و تنظیم دمای پکیج که بر روی پنل دستگاه قرار گرفته اندازه می‌کنیم.

در‌این مرحله احتمالاً از فشار توشه پکیج نادر شد‌ه‌است، پس می بایست شیر پرکن پکیج را گشوده کنیم تا فشار مدار به 1.5 توشه رسد و بعد از آن شیر پرکن را می بندیم. عمل ما در‌این مرحله مجموع گردیده و رادیاتور در محل تازه خویش نصب گردیده است.

فیلم شیوه نصب رادیاتور
در حالتی که میخواهید فرآیند نصب شوفاژ به دیوار به طور تصویری ببینید، توصیه می‌کنیم فیلم را ملاحظه کنیددر‌این فیلم همکار ما در تیم تاسیسات 24 ساعته طریق نصب رادیاتور پنلی را به طور تصویری به شما فراگیری می‌دهد.

نکات اساسی نصب و انتقال رادیاتور
در آخر یک سری نکته قابل توجه در باب نصب و انتقال شوفاژ در مشت شما قرار میدهیم:

محل قابل قبولی برای نصب رادیاتور تعیین فرمائید که در پشت درب اتاق نباشد.
نصب شوفاژ در پشت پرده و یا این که پشت اسباب و اثاث گرانقدر ساختمان برای مثال کمد دیواری و مبل خطا میباشد.
شایسته ترین محل برای نصب شوفاژ در تحت پنجره میباشد تا گردش هوای سرد و گرم خوب شکل بگیرد.
اندازه گیری درست فضای موردنیاز برای نصب رادیاتور بسیار اصلی میباشد.
قبل از بستن شیرهای رفت و بازگشت به رادیاتور مغزی شیر را به خیر و خوبی با نوار تفلن پوشش دهید.
پیش از جابجا کردن رادیاتور به طبعً آب باطن مدار را کاملا تخلیه نمائید.
قبل از مبادرت به نصب رادیاتور در محل نو نقاط اتصال رادیاتور به دیوار را با قلم بر روی دیوار نماد بزنید.
در صورتیکه سوارخی که برای نصب براکت یا این که بست دیواری رادیاتور بر روی دیوار ساخت و ساز میکنید بیشتراز اندازه گرانقدر باشد، رادیاتور بعداز نصب بر روی دیوار لق میزند و تراز آن بهم می ریزد.


توده بندی

انتقال رادیاتور برای کسانی که میخواهند در دکورا سیون منزل خویش تغییر‌و تحول ساخت نمایند و یا این که عده ای که محل نصب رادیاتور پیشین در تحت تلوزیون و یا این که پشت مبلمان، تخت و یا این که گنجه بوده میباشد، بسیار ضروریست.

با امداد توضیحاتی که در‌این مقاله دادیم آموختید که چه‌گونه می قدرت شوفاژ را از محل نصب پیشین آن گشوده کرده و در محل نو نصب کرد. ولی همانگونه که در پروسه آورده شده خواندید، اجرای لوله کشی شوفاژ در محل نصب تازه بسیار اساسی میباشد که تنها با یاری اجرا کننده لوله کش قابل اجرا میباشد.

برای این خواسته به شما سفارش میکنیم در شرایطی‌که که قصد انتقال رادیاتور در ساختمان خویش را دارید، از تخصص و مهارت مجریان لوله کش تیم تاسیسات 24 ساعته یاری بگیرید.

علم و تجارب متخصصین این شرکت به شما این اعتقادوباور را میدهد که شایسته ترین مسیر برای لوله کشی رادیاتور تازه را در ساختمان شما تعیین کرده و لوله کشی ما یحتاج را باکیفیت بسیار خوب اعمال میدهند.

ضمن این اجرای لوله کشی یاور با تضمین ضمانت چگونگی به شما مشتری عزیز ارائه می‌شود تا با خاطری آسان توصیه خویش را به این شرکت بسپارید.

پس در صورتیکه قصد دارید رادیاتور خانه خویش را به هر دلیلی جابجا کرده و برای این خواسته به امداد یک کارشناس نیاز دارید، همین الان برای تصویب توصیه هیبت درخواست سرویسکار کارشناس را لبریز فرمایید و یا این که با شماره های باطن وبسایت تماس حاصل نمایید.خلاصه ای از آنچه درین مقاله گفتیم
در مواردی که محل نصب رادیاتور مطلوب وجود ندارد و یا این که قصد تغییر و تحول دکورا سیون ساختمان را داریم، انتقال رادیاتور شوفاژ اجتناب ناپذیر میباشد.
انتقال و نصب شوفاژ دربرگیرنده یک سری مرحله مهم به عنوان مثال تعیین محل نو برای نصب رادیاتور، مفتوح کردن رادیاتور گذشته از روی دیوار، تخلیه آب رادیاتور، اجرای لوله کشی شوفاژ در محل تازه، نصب رادیاتور بر روی دیوار محل نو و پر‌نور کردن شوفاژ میباشد.
برای اینکه انتقال رادیاتور نادر هزینه خیس و سریع خیس جاری ساختن بگیرد، عالی میباشد از لوله کشی روکار شوفاژ در محل نو نصب رادیاتور بهره مند شد.
متخصصین مجموعه تاسیسات 24 ساعته میتوانند به سوال های شما در زمینه ی روش انتقال و نصب دوباره رادیاتور جواب دهند، برای این مراد کافیست سوالهای خویش را در قسمت نظرها این مقاله قرار دهید تا متخصصین در کمترین مجال ممکن و به طور مجانی به آنان پاسخ دهند.

منابع انگلیسی: منبع 1، منبع 2

در حالتی‌که نیاز به یک تاسیساتی ماهر دارید
همین اکنون درخواست خویش را تصویب فرمایید تا نقص‌ تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنیم

درخواست سرویسکار دارای تخصصتضمین جبران سرویس ها
کلیه سرویس ها تیم ما دارنده تضمین میباشد.

در صورتیکه به هر دلیلی اجراکننده شغل را به صحت جاری ساختن نداد و یا این که در حین گارانتی بعد از تحویل فعالیت مجدد خلل تولید شد، تاسیسات 24 ساعته با مسئولیت به اعمال درست بوسیله به عبارتی اجرا کننده یا این که ارسال دارای تخصص دیگر سوای اخذ هزینه اضافه میباشد.

سوالهای متداول
ما در مجموع بخش ها شهر طهران، کرج، مشهد و شیراز عمل داریم.

باتوجه به اینکه همیاران ما در کل بخش ها شهر بومی میباشند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.

همگی سرویس ها دسته ما دارنده تضمین استدر شرایطی که به هر دلیلی اجراکننده عمل را به صحت اعمال نداد و یا این که در طول گارانتی بعداز تحویل عمل مجدد اختلال ساخت شد، تاسیسات 24 ساعته با مسئولیت به اعمال درست بوسیله به عبارتی اجراکننده یا این که ارسال دارای تخصص دیگر سوای اخذ هزینه اضافه میباشد.

بابت مشاهده دستمزدها به شیت تعرفه سرویس ها رجوع‌کنیدهمینطور قابل ذکر میباشد بعضا از پروژه ها را صرفا پس از بازدید میتوان بها اذعان کرد که آن‌ها نیز هنگام ارتباط تلفنی اجراکننده تاسیساتی با شما پیش از وارد شدن به محل پروژه ارزش حدودی اعلام می گردد.

دراین‌صورت تنها هزینه کارشناسی 50.000 تومان از شما اخذ میشود که در شرایطی‌که شغل تعمیر را به وی بسپارید این هزینه کارشناسی از حقوق و دستمزد اجرا شغل معدود میگردد یعنی غیر از حقوق و دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمی‌گیرند.

کلیه سرویسکاران دسته ما پیش از استارت همیاری به وسیله دسته کارها مجریان، از نگاه تخصصی و فنی گزینه سنجش قرار می‌گیرند.

شما می توانید از 2 نحوه توصیه خویش را تصویب فرمائید:

1. در شیت درخواست سرویسکار دارای تخصص، هیبت سرویس ها درخواستی متبوع خویش را مالامال فرمایید تا پیشنهاد شما تصویب خواهد شد.

2. با شماره های نصیب تماس با ما، تماس گرفته و پیشنهاد خویش را به طور تلفنی به همیاران ما اعلام نمائید.