مشتریان در واقع درباره دیسک و صفحه شما چه می‌اندیشید|فرض کنید|فرض کنید} چیست؟

تولیدکنندگان دیسکها مشقت بار ظرفیت دیسکها را اهمیت به کارگیری از پیشوندهای سیستم SI مگا، گیگا، ترا مشخص مینمای

توسط NEWSSHANS در 4 آذر 1401
تولیدکنندگان دیسکها مشقت بار ظرفیت دیسکها را اهمیت به کارگیری از پیشوندهای سیستم SI مگا، گیگا، ترا مشخص مینمایند که به اختصار به شکل M, G، T ابلاغ میشوند. یک سری نحوه پیادهسازی به جهت همین الگوریتم وجود داراست که همت مینمایند هزینه پیادهسازی را کمتر دهند، سوای اینکه افت قابل توجهی در عملکرد الگوریتم تولید شود. در حالی که به رخ تئوری الگوریتم LRU می تواند تقریباً به اندازه الگوریتم بهینه کارایی داشته باشد، پیادهسازی آن در کار خلل است. همین الگوریتم مشابه الگوریتم FIFO می باشد ولی اهمیت یک تغییر ریز که باعث می‌شود یه خرده کارایی آن فراتر برود. مانند الگوریتم FIFO، صفحهای که در جلوی صف قرار داشته باشد حذف میشود. منطق همین طرز آن هست که صفحهای که زودتر از همه به حافظه آورده شده، احتمالاً برنامه کار خویش را حیاتی آن به اتمام رسانده و در آینده دیگر به آن احتیاج نیست. نکته ای دیگر که در زمان خرید کردن مهم با می باشد هم میزان نرمی کلاچ می باشد که ارتباط مستقیمی کلیدی میزان مرغوب بودن دیسک و برگه خریداری شده داراست و می قدرت گفت که دیسک و ورقه های پری دمپر در مقایسه حساس سایرین از نرمی مطلوبی برخوردار هستند. برگه های فویل از روش غلتک ها می آیند ، آن‌ها را دارای چاقوهای دایره ای یا تیغ مانند کوتاه و بریده می کنند . درحال حاضر براي آنکه بتوان بر بر روی همین انتقال نیرو کنترلی را اعمال کرد؛ سادهترین راه به کارگیری از یک کلاچ است تا هر روزگار که نیاز به توقف انتقال نیرو باشد همین کار انجام بپذیرد. در این الگوریتم هنگامی که یک نقص برگه اتفاق میافتد، صفحهای از حافظه بیرون میشود که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری بلااستفاده بوده است. در صورتی که یک نقص کاغذ شکل دهد و فریم خالی هم در حافظه وجود نداشته باشد، سپس بیت دستیابی در صفحهای که عقربه به آن اشاره می‌کند باز‌نگری میشود. هر صفحهای که در جلوی صف قرار گرفته باشد، کلیدی کاغذ تازه جایگزین میشود. ایده با LRU آن است که صفحاتی که در یکسری لحظه قبلی به شدت مورد به کار گیری قرار گرفتهاند، در تعدادی لحظه آتی هم به شدت گزینه استفاده خواهند بود. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و نحوه به کار گیری از برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.