دانلود کتاب چهل قانون عشق tagged posts

مرکز خرید کتاب های دانشگاهی

محمود رمضانی معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی خراسان جنوبی ، اظهار داشت: این کتاب ها در 173 مورد منتشر شده است. 700 نسخه.

وی افزود: کتاب هایی در موضوعات مختلف از جمله تاریخ ، دانشگاه ، شعر ، حقوق ، کودکان ، نوجوانان و جامعه منتشر شده است.

رمضانی افزود: 16 نشریه از جمله دانشگاه بیرجند ، متخصصان آینده ، چهاردخت ، اکبرزاده ، انصار رضا (ع) ، برهان نور ، پارک کتلب ، امروز صبح ، رزاکی ، جهاد دانشگاهی ، خاتم فردوس ، سفیران سپان ، پن آوا حکیم ، پیامبر م...

Read More