تعمیرات برج خنک کننده – مجموعه اقدامات جهت بازسازی و بهسازی برج خنک کننده

1- برج خنک کننده مدارباز مرطوب یا این که تر: همین نوع دستگاه اهمیت ساخت یک تراز تبادل تماس مستقیم دربین هوا و آب باعث کمتر دمای آب میشود. در مرحله بعد، هوا از ما در میان منافذ پکینگ مدیا در برج خنک کن عبور کرده و در تماس مستقیم حیاتی جریان آب ریزشی در تمامی لایههای پکینگ برج خنک کننده قرار می گیرد. 4. نوع سیالی که قرار میباشد توسط برج خنک کاری شود. در کنار همین مورد ها باید طول بالای بنا که به طور معمول در چهارده متری می باشد و به تبع نیاز به اجرای تمهیدات دسترسی را مورد اعتنا قرار داد. راندمان حرارتی همین سیستمها جریان مخالف عموما در مکان هایی با رطوبت نسبی پایین، فراتر از جور جریان متقاطع یا کراس فلو می باشد. بسیاری از قطعات برج خنک کننده در عصر زمانبندی معلوم نیاز به بازرسی ، تعمیر و یا این که بده بستان دارند، بازرسی قطعات می بایست طبق جدول زمانبدنی صورت پذیرد. تعمیر برج خنک کننده شامل اقداماتی جهت احیا و ارتقاء راندمان کولینگ تاور میباشد. جریان آب پس از گذر از لایههای پکینگ مدیا در دسته مکعبی از قسمت های زیرین لایه اخیر سطوح خنک کننده (پکینگ مدیا) در تشتک (Cooling Tower Basin ) جمع آوری می گردد. صرفا وظیفه این قطعات این میباشد که قطرات آب را به ذرات ریزتر تبدیل نمایند و مرحله انتقال حرارت را ارتقاء دهند تا انتقال حرارت در بین آب وهوا محل ورود به سادگی انجام شود. از همین رو به کارگیری از سیستم های پلیمری در تعمیر برج های خنک نمایند در حال بهره برداری اهمیت قدمت کمتری نسبت به استعمال از محصولات تعمیرات پلیمری در بدو تولید می باشد ( این مسئله در تکرار تعمیرات بنا های بتنی برج خنک کننده در جنوب میهن در بازه زمانی 24 تا 36 ماهه به وضوح قابل رویت می برج خنک کننده جریان طبیعی باشد). مجموعه متشکل از اشخاص متخصص حساس بهره گیری از دستگاه های پیشرفته، با بالاترین درجه و اندک ترین اشتباه عیب و ایراد تمام دستگاه ها از پاراگراف پکینک ها را شناسایی و شروع به برطرف نمودن آن ها می کنند. 3. امکان ساخت تنفس بتن پس از آب بندی و مراقبت اهمیت هدف خروج رطوبت در حین بهره برداری . 1. هزینه بهره برداری از این برج ها زیر می باشد و علت آن نیز به نبود هد پمپ می باشد.

ایندکسر