برج خنک کننده فایبر گلاس

بسیاری از خودرو آلات صنعتی از روغن به جهت کارکرد جاری خیس در اتومبیل آلات خویش به کارگیری میکنند. همواره به تولید محصولات باکیفیت و پردوام اقدام کرده و راضی بودن مستمر مشتریان گروه ناب زیست، خود گواه بر همین ادعا میباشد. قطعاَ می دانید که زمانی که آب تاور بیش از حد ظرفیتش برسد و به تراز پکینگها نیز تجاوز کند، دستگاه دیگر نمی تواند کارایی معمولی از خویش ارائه دهد. به این ترتیب عملکرد برج خنک ساز غیر مستقیم دوچندان شبیه به برجهای خنک کننده مدارباز هستند. افزایش میزان مرغوب بودن آب داخل دستگاه، کاهش لرزش رشته و سیستم آب پاش که ممکن میباشد به دلیل رطوبت و رسوب کارایی دستگاه را مختل کند. چوب اشباع: چوب اشباع یکی از قطعاتی هست که در کولینگ تاور قرار دارااست و مقدار تماس آب و هوا را افزایش می دهد و باعث خنک شدن بخش اعظم و سریعتر آب می شود. در گونه مداربسته هیچگونه تماس مستقیمی دربین هوا و مایع (معمولا آب یا مخلوطی از گلیکول) وجود نداشته و برخلاف حالت مدار باز، برج خنک کننده غیرمستقیم با دو مدار سیال جداگانه است. این تکنولوژی اساسی «دو مسیر هوای موازی» و «دو مسیر آب سری» هست و بخش فوقانی برج، بخش خشک میباشد که شامل لولههای پره دار و بخش پائین برج نیز به شکل مرطوب بوده و حیاتی آکنهها است. این برجها ممکن هست مدار گشوده (یعنی آب و هوا حیاتی هم در تماس باشند) یا این که مدار بسته (آب و هوا تماسی نداشته باشند مشابه مبدلهای حرارتی) باشند. وظیفه برج خنک کننده جذب گرما از یک فرآیند و پخش آن به فضای بیرون می باشد که در اورجینال تبخیر است . عملیات پخش آب بر روی پکینگ مدیا به وسیله نازلها انجام برج خنک کننده فارغ از فن میگردد. در ادامه حساس بهره گیری از فن، هوای پرحرارت باطن برج خنک کننده سوای فن برج بیرون میگردد. سیال حیاتی از دست دادن گرمای نهان تا نزدیکی دمای مرطوب هوا، خنک سازی می گردد و از نصیب فلنچ خروجی در قسمت تشتک، برج خنک کننده را به مقصد چگالنده خانگی یا این که صنعتی رخنه می کند. برج خنک کننده بر شالوده تبخیر آب فرایند خنک سازی سیال محل ورود را انجام می دهد. آن گاه همین آب که گرمای ماده مبرد را گرفته به درون برج خنک کننده چیلر جذبی انتقال داده می‌گردد و آن‌گاه باطن تاور، گرما توسط هوا گرفته شده و به محفظه انتقال پیدا می کند. بسیاری از واحدهای صنعتی به خواسته پرهیز از مسئله رسوب گرفتگی به اجبار اهمیت صرف هزینه بیشتر در خرید به سمت و سوی برج خنک کننده مداربسته سوق‌دهی می شوند.

ایندکسر