کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

همین دیتاها فقط فیلترهای GAC را نشان می دهد. زغال فعال کلیدی بالاترین قابلیت جذب فیزیکی میباشد و اشکال متمایز از لحاظ صورت ظاهری مثل پودری، گرانولی، اکسترود شده، مهره ای و آغشته اساسی پلیمر داراست که بسته به دسته کاربرد، آیتم مصرف واقع می شوند. حساس توجه به نرخ نفوذ بالای گازها و مایعات، این مدل کربن فعال به جهت جذب بخار مناسب میباشد. در تصفیه آب و فاضلاب بسته به گونه کاربرد از کربن فعالهای پودری (به صورت سوسپانسیون) یا گرانولی (بستر ثابت یا این که نفوذ) به کار گیری میشود. کربنهای فعال گرانوله در تصفیه و بو زدایی از آب و مجزاسازی مواد از جریانهای آبی به ویژه در حوضچههای اختلاط سرعت بالا کاربرد دارند. به استدلال افت فشار، گرد و غبار قلیل و استحکام مکانیکی، EAC در رتبه نخستین در کاربرد فاز گاز به کارگیری میشود. منافذ پوستی در ارتفاع روز ممکن میباشد به وسیله ی ذرات گرد و خاک مالامال شوند ، این ماده در کرم های لایه بردار ذرات آلودگی را از منافذ پوستی خارج می کند و موجب طراوت و طراوت پوست و همینطور کوچکتر شدن منافذ پوستی می گردد. کربن فعال میلهای یا اکسترود ویژگیهایی مانند افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و مقدار گرد و غبار قلیل دارد و عمدتا برای جذب فاز گازی عکس کربن فعال استفاده میشود. ترازو ذرات کربن فعال گرانولی عمده از کربن فعال پودری هست درنتیجه مساحت سطحی کوچکتری دارد. برهان همین فرمان هم ایجاد تعادل میان پارامترهای متفاوت نظیر اندازه، مساحت سطحی و افت فشار در همین مدلها میباشد. امروزه کربن فعال در طیف گسترده ای از صنعت استفاده می شود. این ماده که اهمیت نام هایی همچون ذغال اکتیو یا این که ذغال فعال شده نیز آوازه دارد، قدرتمند می باشد تا در کمترین زمانه ممکن ناخالصی ها، بو، مزه و اثرات سمی را جذب کند و در واقع مرحله گسترده و بزرگ کربن اکتیو (که در گزینه آن خوا هیم گفت) سبب ساز شده هست که بیشترین میزان تخلخل یا این که قابلیت و امکان جذب فیزیکی را داشته باشد. کربن اکتیو یا این که کربن فعال یک عدد از ماده های کربنی میباشد که اصلی منافذ فراوان بسیار است. یافتهها: نتیجه ها بیانگر این است که کربن تولیدی نسبت به کربن مرک با ظرفیت جذب بالاتری هست که ماکزیمم ظریفت جذب بهترتیب 1666 و 1000 میلیگرم بر گرم بود. مقادیر کربن بیشتر زیست تودهها نسبت به زغال سنگ کمتر است؛ درنتیجه عملکرد ضعیف تری دارند. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از کربن غیر فعال ، شما شاید می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر