چه آلایندههایی جذب کربن فعال میشوند؟

همین مقدار به طور انحصاری به ماده اولیهای که به جهت ساخت کربن اکتیو به کار گیری میشود، بستگی دارد. سرعت پروسه فعالسازی به مدل ماده نخستین و عامل فعالسازی بستگی دارد. به عنوان مثال از این ماده به عنوان مهلک آفات، مواد افزودنی طعام دام، کمک به فراوری و ضدعفونی کننده به کار گیری میشود. اما همین فیلتر هیچگاه به تنهایی در دستگاههای تصفیه هوا استفاده نمی شود و به طور معمول به تیتر مکملی برای فیلتر هپا شناخته میشود. یکی از کاربردی ترین محصولات ایجاد شده به وسیله همین مجموعه، فیلترکربنی می باشد که برای تصفیه منزل های بزرگ قیمت کربن اکتیو زغال فعال صنعتی کاربرد دارد. ساختار آخرین که تولید میشود، یک ساختار کربنی متخلخل مهم نام کربن فعال است. این مواد که از پرکاربردترین مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب می باشد که از پوست و چوب نارگیل، استخوان و گردو و موردها شبیه طی فرآیندهای شیمیایی و حرارتی ساخت میشوند. نیز جنین در واحدهای تصفیه پساب و در مرحله سوم از همین ماده به جهت بهبود میزان مرغوب بودن تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد گزینه استفاده در تصفیه و روشهای آن مقاوم هستند به کار گیری میشود. چنانچه می خواهید هوای تمیز و پاک تنفس کنید یکی از بهترین مورد ها استعمال از فیلتر کربن فعال می باشد.هر مولکول یا این که ذره کربن ، مساحت متخلخل مضاعف بزرگی جهت جذب بو داراست و هنگامی که هوای تصفیه شده از شیوه فیلتر کربن فعال عبور می کند آلاینده های موجود در هوا درون منافذ بستر کربن به دام می افتند.فیلترهای کربن زغال سنگ فعال به جهت از فی مابین بردن کلر ، ذرات مثل رسوب ، ترکیبات آلی گریزو فرار (VOC) و بو از هوا مضاعف مفید هستند. به جهت پرهیز از مسمومیت دارای فلزات سنگین و رویش مازاد جلبک، بایستی از کربنی اساسی محتوای خاکستر اندک محلول به کار گیری کرد. به طوری که از تغییر و تحول PH در حذف یک دلیل یگانه از یک سیال به کارگیری میشود. هر چه کربن سختی کمتری داشته باشد، سریعتر خرد و فرسوده میشود. همین شاخص حساس دقت به میزان عمل کربن و ماده نخستین در هر نوع، متعدد است. ماده ی نپخته اساس و گامهای نخستین قبل از فعال نمودن کربن میتوانند اکثری از خاصیت فیزیکی و میزان فعال بودن کربن فعال را تحت اثر گذاری قرار دهند. اکثری از کربنها به شکل ترجیحی مولکولهای ریز را جذب میکنند.

ایندکسر