نمی دانید آنتی اسکالانت چیست؟

بی سولفات سدیم یک عدد از کاربردی ترین ضدرسوب هایی میباشد که می تواند تاثیر بسزایی در از دربین بردن رسوب ایفا کند. دارای از میان بردن رسوب فسفات کلسیم، کربنات کلسیم و همینطور آهن، می توانیم به کارایی مناسب تر ممبران و در تیجه افزایش بهره وری امیدوار باشیم. عملکرد آنتی اسکالانت ها به این رخ میباشد که به آلاینده های موجود در آب می چسبند و بدین ترتیب از چسبندگی رسوبات در درون ممبران خودداری می کنند . ممکن است اسم آنتی اسکالانت به گوشتان خورده و ممکن می باشد یکی از مواد شیمیایی باشد که مدام در هم اکنون به کارگیری از آن هستید. همواره همین نکته را مد حیث داشته باشید که مواد ضد رسوب اهمیت دقت به ترکیبات و فرمول شیمیایی شان به مجموعه های گوناگونی تقسیم آنتی اسکالانت کرج می شوند. برای دوری از رسوب و ته نشینی مواد از اسید هم می قدرت استفاده نمود،اما اسیدها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند،چرا که بها بالایی دارا‌هستند همچنین جهت حفظ از اسیدها به تجهیزات مانیتورینگ نیاز است، به این ترتیب اشخاص به جهت احیا نمودن این مواد مجبور به صرف هزینه های متعددی می شوند .به این علت میباشد که راهکار جایگزین یعنی به کارگیری از آنتی اسکالانت ها تا همین ترازو دوستداشتنی است. بسیاری از اشخاص به برهان اشتباه در دوز مصرفی، تاثیر چندانی از ضد رسوب نمی گیرند و ناامید می شوند. دوز یا میزان تزریق آنتی اسکالانت یا این که مواد ضد رسوب عموما در بین 1 تا 6 ppm یا به عبارتی 1 تا 6 گرم به ازای هر متر مکعب آب ورودی آنتی اسکالانت خرید به دستگاه است. به این مراد مواد آنتی اسکالانت اهمیت جذب کریستال ها یا این که ذرات کلوئیدی، بار آنیونی بالایی ایجاد می کنند که منجر تفرق ذرات موجود در محلول می شود. استفاده از آنتی اسکالانت ها منجر می شود تا دبی آب در حد قابل توجهی بالا برود. سوپاپ موجود در دوزینگ پمپ عمدتاً به شکل یک طرفه در دستگاه طراحی می شود، تا فشار آب در لوله ها به پمپ صدمه ای وارد نکند. آیتم دوم همین است که به جهت به کار گیری از این مواد رئیس درست اضطراری میباشد تا علاوه بر مصرف میزان مطلوب این مواد به جهت جلوگیری از رسوب ، تاثیر آنها بر غشاءها ، آب مصرفی و همینطور محفظه زیست را آیتم حیث قرار داد. استشمام همین ماده ضد رسوب می تواند به ریه های انسان صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

ایندکسر