قیمت دستگاه اکسیژن ساز ارزان بیمارستانی

دستگاه اکسیژن همینطور به پنل و فیلترهای منحصر غربال مجهز میباشد و این دستور به شما امداد می کند تا نیتروژن را از هوا خارج کنید تا اکسیژن تماما تصفیه شده به بیمار برسد. این دستگاه ها همچنین حیاتی یک رابط عضو الکترونیکی میباشند که می تواند برای تهیه و تنظیم مرحله غلظت اکسیژن و تنظیمات ارائه گزینه استفاده قرار گیرد. پزشکان همینطور به طور کلی به بیماران روش به کارگیری درست از این دستگاه ها را در منزل آموزش می دهند. همین دستگاه ها هوای اطراف را فیلتر و تا حدی متراکم می نمایند و آن گاه اکسیژن گرید پزشکی خالص را در یک جریان پیوسته یا سیستم تحویل اهمیت دوز پالس به مریض می رسانند. همین ابزار پر کاربرد طبی اهمیت به کارگیری از ساختار شیمیایی خاص، مولکول های نیتروژن موجود در هوا را، از مولکول های اکسیژن انقطاع می کند و در نهایت اکسیژن تقریباً خالص را بیرون می دهد. دستگاه اکسیژن ساز وسیله ای به جهت دریافت ، تصفیه و توزیع هوای حاوی اکسیژن برای افرادی میباشد که سطح اکسیژن پایینی در خون دارا‌هستند و به این مراد از یک باتری یا شاخه های خروجی استعمال می دستگاه اکسیژن ساز ماهی دیجی کالا کند. اصلی این حالا ، هوا در واحد A / C خنک نمی شود البته هوا را می گیرد بعد از آن آن را فشرده می نماید ، تصفیه می نماید و در نهایت به بیمار تحویل می دهد. دستگاه اکسیژن ساز دستگاهی کلیدی گرید پزشکی هست که به جهت رساندن اکسیژن به بیماران در گیر به اختلالات تنفسی استعمال می شود. اکسیژن ساز وسیله ای است که اکسیژن را برای بیماران دچار به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)، هایپوکسی مزمن شدید و ادم ریوی مهیا می کند و از آنان به عنوان یک درمان کمکی استعمال می شود. آن ها می توانند سبک زندگی فعال تری برای کسانی که نیاز به اکسیژن اضافی دارند مهیا کنند. عمر مفید دستگاه اکسیژن ساز طبق معمول در میان ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت می باشد. اصل عمل یک دستگاه اکسیژن ساز را می اقتدار به یک واحد تهویه مطبوع تشبیه کرد. در این گوشه و کنار مولکول های نیتروژن و بقیه ملکول های موجود در هوا جذب دانه های زئولیت شده و اکسیژن از آن عبور دیتا می شود.

ایندکسر