دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

به طور معمول دوز این دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها فی مابین 1 لیتر بردقیقه تا 1000 لیتر بر دقیقه و فشار کاری دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها 1 تا 2000 bar متغیر میباشد. بنابراین می بایست در زمان خرید دوزینگ پمپ ( متناسب حساس کاری که می خواهید انجام دهید ) به مسئله فشار خروجی هم دقت داشته پمپ دوزینگ کلر باشید. توان موتور دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو 25 وات است. اقتدار همین نوع دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ دیافراگمی جسکو 0.12 تا 0.75 کیلو وات است. قابلیت و امکان تحمل فشار از 3 تا 20 بار را دارند. قابلیت تحمل فشار از 5 تا 16 بار را دارند. دبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو از 2.4 تا 30.7 لیتر بر ساعت متغیر می باشد. یکی از از شاخص هایی که دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ را از پمپ های مشابه جدا از هم می نماید قابلیت تغییر و تحول کورس رفت و برگشتی است. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ جسکو حساس راندمان 90 % می باشد. پمپ کلرزن جسکو پریستالتیک از معمول ترین مدل های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ می باشد. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها از حساس ترین و کاراترین پمپ هایی هستند که در صنعت آیتم به کارگیری قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از گونه های مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. پمپ کلرزن جسکو دیافراگمی برای سری سیالات متمایز قابل به کارگیری است. مکانیزم مکش و جرم در دوزینگ پمپ های پیستونی توسط حرکت خطی پیستون شکل می پذیرد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر و تحول فشار سیال تماشا می گردد. براي بكار انداختن پمپ بايد هميشه محیط آن را از مايع گزینه پمپاژ پر نموده و هواي محبوس در محفظه را خالي نمود. 4. هنگامی که پمپاژ سیال اصلی استعمال از رایانه، میکروپروسور¬ها، DCS ، PLC و یا شیر¬های تناسبی کنترل شود. سیال هیدرولیک دیافراگم را تحریک کرده و باعث حرکت رفت و برگشتی دیافراگم می شود. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ سلونوئیدی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر