دمپر کانال کانال هوا کاربرد و ویژگی های دمپر کانال کانال هوا تهویه مارکت

دمپرها اکثر در ذیل زمینها و یا این که اتاق های پایین شیروانی کارگزاری می شوند. در دمپرِچهارگوش به جای استعمال از یک تیغه از چند پرّه ی موازی که کلیه باهم به وسیله ی اهرمی واحد به دسته دمپرِ برقی یا این که دستی مرتبطند کارکردِ واحدی را که به عبارتی تنظیمِ مقدار هوای عبوری می باشد را به عهده می گیرند. ساختار ظاهریِ دمپر ۷و۸ به حیث قاب و قاب دقیقا مشابه به دمپر موازی می باشد،اما عملکردِ تیغه های دمپر دقیقا بصورت نا موازی و در اصطلاح بصورت ۷و۸ کار می کند. در دمپرِگِرد اصولِ فعالیت به برگه ی مسطحِ دایره ای صورت که در وسطِ لوله ی دمپر قرار دارد برمیگردد،این ورقه توسطِ رابطی به گونه دمپر متصل می گردد و دسته دمپر بصورت دستی یا این که برقی میتواند اساسی گزینش وضعیتِ تیغه ی وسطِ دمپر میزانِ عبورومرور هوا را تهیه نماید. دمپر پشت روزنه گرد: این دسته دمپر در گونه های پروانه ای و نیم صفحهای ایجاد می شود. دمپرهای دستی به رخ تک پره ساخته می شوند، پره به امداد اهرمي که از محصول پي وي سي و يا آهني مي باشد مي توانند تا اختلاف فازي 90 مرتبه گشوده يا بسته شوند. هنگامی هم که رشته خاموش شود؛ پره ها روی هم قرار می گیرند و بسته می شوند. به این ترتیب می قدرت عاقبت گرفت که دمپرهایی که تیغه موازی دارند؛ در در دست گرفتن میزان جریان هوا از موقعیت کاملا گشوده تا حدود هفتاد و پنج درصد، کارایی بهتری را ارائه می دهند. از این وسیله برای انقطاع یا این که وصل یا در اختیار گرفتن میزان هوای عبوری شبکه به کار گیری شده و طریقه ایجاد این دمپر نیز بصورت دسته دمپر دستی و موتور دمپر کانال برقی می باشد. از همین وسیله به جهت انقطاع یا این که وصل یا این که کنترلِ مقدار هوای عبوریِ نتورک به کار گیری شده و طریقه ِ ساختِ این دمپر هم بصورت نوع دمپرِ دستی و برقی می باشد. در صورتی که در چندپره موازی، در فواصل دوچندان اندک حتی ۳۰ سانتی متر هم می قدرت از عبور جریان هوا دوری کرد؛ به این ادله که هوا به صورت مستقیم حرکت می نماید و هوا در تمام شبکه جریان خواهدداشت. به همین صورت که در ارتفاع روز هوای گرم به اتاق اساسی رفته و شب ها به اتاق خواب ها ساماندهی می شود؛ حساس این کار امداد می نماید تا فضاهای خالی ساختمان خنک باقی بماند.

ایندکسر