دریچه فن کویل

برای تولید همین روزنه دسترسی رشته کویل هم ابتدا از طراحی و ساخت کادر روزنه دسترسی حرفه کویل آغاز به عمل می نماییم.با توجه به آلومینیومی بودنِ ماهیتِ همین دریچه دسترسی فن کویل ساختارِ فریمِ این دریچه دسترسی رشته کویل از پروفیل آلومینیوم است.یعنی به لحاظِ سایز و عرضِ فریمِ روزنه دسترسی حرفه کویل در دو عرضِ ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم.در صورتیکه عرض کادر روزنه دسترسی حرفه کویل از پروفیل ۳ سانتی ساخته شود به آن روزنه دسترسی رشته کویل قاب ساده و درصورتیکه از پروفیل ۵ سانتی به کارگیری گردد به آن دریچه دسترسی رشته کویل کادر پهن اطلاق میشود. درب دریچه فن کویل مشبک به دو صورت وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس تعبیه می گردد. به خاطر قرار گرفتن در وسط سقف که در اتاق معمولا جای چراغ یا این که لوستر است؛ ممکن است همین دستگاه از حیث زیبایی برای بخش ها مسکونی آیتم پسند قرار نگیرد. قاعدتا به عامل پرتاب باد از چهار طرف و مکش از وسط، همین دسته چه در اتاق و چه در جاهای دیگر کارگزاشتن باید در وسط سقف قرار دریچه رشته کویل اصفهان گیرد. به طور نمونه در صورتی که دارای یک محفظه سنتی با بافتی قدیمی روبرو باشیم همین دسته حرفه کویل با این شکل ظاهری، هارمونی موجود در آن فضا را به هم می­زند و آن را از هماهنگی و یکپارچگی بیرون میکند، چرا که به شکل ناگهانی جلوهای امروزی به فضا دیتا است. به عامل یک طرفه بودن، غالبا این دستگاه را در گوشه اتاق یا این که فضا کارگزاشتن میکنند. این گونه به عبارتی طور که نام آن مشخص است، از یک طرف پرتاب باد میکند. پرتاب باد نوع کاستی چهارطرفه ۳/۵ تا ۴ متر است. فن کوئل کاستی چهار طرفه در محفظه های اداری و تجاری کاربرد متعددی و پرتاب باد قابل قبولی هم دارد. برهان دیگر استعمال نشدن از همین گونه در ساختمان های مسکونی، نیاز به دستکم ۴۰ سانتی متر سقف کاذب به جهت قرار دادن بخش تو کار فن کوئل دریچه بازدید فن کویل شاهرخی کاستی میباشد. در واقع برتری همین مدل به خاطر ظواهر زیبا و فوق باریک بودن آن می باشد که به هیچ وجه نمیتوان روی آن جلوس کرد و خلل معمول سایر رشته کویل های زمینی را ندارد. یکی از از کارهایی که در زمانه ایجاد قاب روزنه رشته کویل باید انجام اعطا کرد تولید جای پیچ یا اصطلاحا خزینه پیچ ها می باشد.تعداد جای پیچ ها بر بر روی کادر دریچه حرفه کویل به ابعاد و بزرگی و کوچکیِ طول و عرض فریم بر می گردد. قاب دریچه فن کویل پلاستیکی به میزان ۳ الی ۳.۵ سانت عرض داراست که این عرض منجر پوششِ حفره ی حاشیه ی دریچه رشته کویل پلاستیکی می گردد. یک عدد از این مدل ها رشته کوئل سقفی-زمینی هست که قابل کارگزاشتن بر روی زمین یا بر روی دیوار و همچنین قابل کارگزاشتن بین سقف و دیوار میباشد.

ایندکسر