دریچه دیافراگم چیست و چه کاری انجام میدهد؟

همین دریچه از ۳ لت چپ، راست و قدامی (این نامگذاری بر اساس محل دریچه ها در بازه جنینی قبل از چرخش قلب می باشد). در همین زمان، از دستگاهی به کار گیری میگردد که به جای قلب خون را در تن میچرخاند و به جای ریه، به آن اکسیژن بیشتر میکند. لبه ی فوقانیِ آزادِ هر لت ضخیم میباشد که به آن لنول (lunule) می گویند و قسمت میانی حاشیه ی فوقانی آزاد هر لت نیز کلفت میباشد که به آن ندول (nodule) می گویند. دریچه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. مثل روزنه ی سه لتی قاعده ی هر لت به حلقه فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. انتهای دیگر طناب های وتری به ماهیچه‌ها پاپیلاری (papillary muscles) که در تراز داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. همانطور که از نامش پیداست از ۳ لَت (cusp) قدامی، سپتال و خلفی تشکیل شده و قاعده ی هر لت به یک رینگ فیبروزی که حفره قلبی راست را می پوشاند، متصل شده است. 3. عکس قفسه سینه (CXR) : در عکس قفسه سینه، بزرگی حفره های قلبی، عروق قلبی یا تجمع مایع در ریه ها قابل تشخیص است. در برگه LCD یا منظره یاب روزنه دیافراگم شما چیزی مشابه به همین خواهد بود: f / 2 ، f / 3.5 ، f / 8 و … روزنه هوایی که در بخش داخلی و سقف ساختمان کارگزاری شده، دریچه دریچه های سقفی گرد سقفی اسم دارد. روزنه نو مفتخر میباشد که به عنوان یکی از از پیشتازان صنعت نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، دریچه ای جدید به دنیای برند را برای بخش وسیعی از تولیدکنندگان فرآورده و سرویس ها ایجاد نماید. کمپانی تبلیغاتی روزنه جدید فعالیـت خود را از سال ۱۳۷۸ بـا رسانه مطـبوعاتی نوین پزشـکی آغاز کرد و بتدریج حیاتی ارتقاء حـوزه تبـلیغاتی نماینده انحصاری بخـش تبلیغات پر تیـراژترین رسانه در راستا سلامت بهنام هفته طومار سلامت و روز طومار تخصصی صنفی طبابت سپید را عهدهدار شد. در شکل به کار گیری از دیفیوزر، بضاعت تامین جریان هوای رفت را دارد.

ایندکسر