انواع دودکش – انواع کلاهک – موارد ایمنی دودکش ها

نصب دودکش بخاری که جریان گاز منواکسید را از خویش عبور می دهد می تواند تا حدود اکثری از مقدار خطر بکاهد و از پیش آمدن همین حوادث خودداری کند. از وسایل گرمایشی فارغ از دودکش به کارگیری نکنید و از نصب همین وسیله ها در محیط های بسته کلاهک استاندارد دودکش در جدول انقطاع خودداری کنید. اگر به لوله دست زدید و لوله ی بخاری سرد بود یعنی دودکش صحیح کار نمی نماید و گازهای سمی حاصل از احتراق وسیله گازسوز به صحت از آن عبور نمی کند. به بیانی ساده این گونه از دودکشها در محصولات گازسوز اساسی محفظه احتراق بسته گزینه به کارگیری قرار می گیرند . شما نیز حال میتوانید اصلی تصویب درخواست سرویس ها محصولات گازسوز از تعرفه خدمات مرتبط آگاه شوید. یک عدد از دیدنیترین گیرایی های گردشگری ماهنشان، دودکش جن می باشد که در ۲۰ کیلومتری شهر ماهنشان و ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان یعنی زنجان قرار دارند.«دودکش جن» دقیقاً همانجایی می باشد که ماهنشان را شهری افسانهای مینماید و خیلیها اهمیت وجود آنکه از زنجان گذر کردهاند، اما تابهحال خیر آن را دیده و نیکی دربارهاش شنیدهاند. به استدلال امکان پوسیدگی و نشت گاز مونواکسیدکربن عبور دودکش از درون سقف کاذب و به خصوص حمام خطر آفرین است. در موقع کارکرد آبگرمکن گازی و حمام نمودن بازشوی نزدیک را کمی گشوده بگذارید تا هوا به لطف به آن رسد . محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز بایستی محکم باشد پس همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز را بازرسی و از استحکام و ثبات آنها مطمئن شوید. دودکش باید مجهز به بست نگه دارنده باشد و در محل خویش محکم شود. عمودی دودکش بر روی نماها می بایست به وسیله بست های مطلوب به دیوار محکم شود. هر وسیله گاز سوز می بایست یک دودکش و کلاهک منقطع و استاندارد داشته باشد و هیچ گاه نباید دو وسیله حیاتی یک دودکش باشند. دودکش می بایست کلاهک داشته باشد ، کلاهک در منظم سوختن وسیله گازسوز اثر گذاری گذار است و اذن نمی دهد سایر شی ها و پرندگان وارد دودکش شوند همچنین از شکافت باران و برف جلوگیری بهترین کلاهک برای دودکش می کند.

ایندکسر