استاندارد طراحی هتل

معنا سیر و سفر ملازم کلیدی جهان، در کشور ایران هم دگرگون شده است. البته در جمهوری اسلامی ایران تولید و اداره هتلهای مدرن از اوایل قرن حاظر رایج شد که گراند هتل در خیابان علاء الدوله (فردوسی کنونی) نمونه شناخته شده ای از آنهاست. استعمال از کولر گازی و سیستم تهویهی مطبوع برای هتلهای از سه ستاره به بالا الزامی است. هتلهای مختلفی اساسی قیمتهای مختلف و امکانات رفاهی متمایز وجود دارا هستند که بر همین مبنا در پنج مجموعه طبقه بندی (تعداد طراحی هتل 4 ستاره ستارهها) میشوند. اهمیت همین هم اکنون ، اهمیت هست که یک تخت زیپ و لینک و پیوند در هر دو موقعیت سهل وآسان باشد ، هر چند لینک و پیوند اجتناب ناپذیر است ، یک خط الراس عظیم که از مرکز یک تخت دو نفره عبور می کند ، به سادگی قابل قبول نمی باشد ، درصورتیکه همین تخت های شما را توصیف می نماید ، ممکن هست زمانه سرمایه گذاری دوباره باشد. ترجیحاً دو چراغ کنار تختهای یک نفره نور داشته باشند. دست‌کم یک پنجره برای ورود نور طبیعی و جریان هوا به جهت هر اتاق وجود داشته باشد. هتل یک واحد اقتصادی میباشد و باید سودآور باشد،مگر این‌که اقتصاد آن به نظام گسترده تری متعلق باشد، مانند هتلی که یک ارگان یا صنعت مختص به جهت کارمندان و مهمانان خود می سازد و سود دهی مستقیم آن هدف تولید کننده نیست. از حباب یا این که آباژور به جهت همهی چراغها استعمال شود مگر اینکه چراغ ها تزیینی باشد. ساخت سوئیت های منحصر به شخص گوشه ای اساسی چشم اندازهای جالب از دهلیز و شهر. چیدمان وسایل خواب باید هماهنگ اهمیت بقیهی وسایل انجام شود. مثلاً نوربرای میز مطالعه ویا نورچراغ خواب و یا نور قفسهها و درون کمدها. ما دائماً در مورد هجرت مهمان و نحوه خوب بودن آن می شنویم ، اسباب جانبی کوچک مثل کیت تمیز کردن کفش ، آب بطری در اتاق ، یک تحلیل آپ ساده ، کارکنان با شخصیت ، احساس کلی مراقبت و به طور کلی مهمانان می بایست قابل پیش بینی و به طور تمام در حیث گرفته شود همین حساس است که مهمانان احساس شعف ، راضی بودن داشته باشند و منتظر نمانند که برگردند یا هتل خود را به دوستان عزیز و خانواده خویش توصیه نمایند ، و امیدوارم یک تحلیل آنلاین درخشان را به جا بگذارند. آنچه در همین مکانها در درجهی اول با قرار دارد، آسایش و موردها کاربردی فضا به جهت کسانی است که چه بسا تا ۸ یا این که ۱۰ ساعت در یک جا بنشینند. ممکن میباشد میهمانان تخت خوابهای دو نفره از یک چراغ مشترک به کارگیری کنند. چشم، ناخودآگاه به سمتی دقت می نماید که نورانیتر می باشد و در آن حوزه‌ معطوف به لبهها و کنجها می گردد پس بخش اعظم تاکید را میتوان بر طراحی نورهای خطی و مشخص کننده لبهها گذاشت.

ایندکسر