سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي – تاریخ و فرهنگ عمان

دولت عمان که پیروز شده میباشد به سرعت سرزمین را مدرن کند، هم اکنون در سعی می باشد تا اقتصاد ملی را متنوع کرده و «عمانیسازی» نیروی عمل را ساخت کند. براساس ارزیابیهای موجود، اقتصاد عمان یک عدد از کوچکترین اقتصادهای حیطه است و مطابق گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۰ حساس ۶.۴ درصد کمتر حجم اقتصادی با اوضاع و احوال به شدت بحرانی مواجه شده است. در فصل تابستان، بها تور عمان ممکن است تا 70 درصد کمتر یابد. یکی از نمادهای جاودان مرزوبوم عمان، «لنج» (Dhow) هست که نوعی قایق حساس بادبانهای سه گوش میباشد. با همین حال، از آنجایی که امروزه بخش اعظمی از جوانان عمانی تدریس معلمی یا تحصیلات طبابت را می گذرانند، این فن ها ممکن است به جهت مهاجرانی که در عمان فعالیت می کنند، جالب نباشد. استعمال ميشود كه از آن ميان صرفا مسقط نام سياسي و تاريخي مستمري بوده است. به غیر از ماهیگیری و رشد شتر، بخش کشاورزی، رویش گاو یا این که پرورش خرما، لیموترش، نارگیل و موز به دشت ساحلی البطینه در شمال شرقی و استان حاصلخیز ظفار در جنوب محدود می شود. اما مسافرت به عمان از شیوه ازدواج، حالت خاصی را می طلبد که فقط در شکل برآورده شدن الزامات، منجر به اخذ اقامت دائم و یا پاسپورت هزینه هتل در عمان عمانی می شود. هزینه مهاجرت به عمان از طرز سرمایه گذاری در مقایسه حیاتی سایر راه های مهاجرتی، زیاد بالاتر است، اما همین روش، یکی از دوستداشتنی ترین منش های هجرت به عمان محسوب می شود و ایرانیان متعددی در سال های اخیر از این نحوه به عمان هجرت کرده اند. اصلی همین وجود، تعجب آور وجود ندارد که شرکت بسط نفت عمان (که گوشه ای از آن متعلق به دولت است، بخشی از آن وابسته به غول نفتی یک‌سری ملیتی شل) یک عدد از بزرگترین کارفرمایان این کشور، از پاراگراف پرسنل زیادی از مهاجران مشغول به کار در عمان است. پرواز مستقیم برگزار می کنند که بلیط هر کدام از آن ها حیاتی قیمت های یگانه خودشان است و هم در در میان ایرلاین های گفته شده، پروازهای داخلی مانند جمهوری اسلامی ایران ایر نسبت به دیگر مورد ها مناسب تر برایتان تمام می شود و مسافران می توانند اهمیت خرید کردن تورهایی که پکیج آن ها شامل همین پروازها است، تور ارزانتری را خریداری و تجربه اختصاصی به شخصی را کسب کنند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس هتل میسک عمان وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر