آموزش ساخت اپل ایدی، خودتان Apple ID رایگان بسازید- تکنولایف

مرحله سوم: آیتم Create Apple ID را لمس نمایید تا شما را به ورقه تولید اپل آیدی منتقل کند. مکتوب کودکانه مورد علاقه شما چیست؟ بر روی مورد Get کلیک نمایید تا فرمان اخذ برنامه بدون پول گزینه لحاظ ارسال شود. بر روی آیکون سه نقطهای که در گوشه پنجره برنامه قرار دارااست کلیک کرده و آیتم Apps را تعیین نمایید تا به اپ استور (App Store) ساماندهی شوید. همانطور که بازدید کردید در همین مقاله به تدریس دو طریق تولید اپل ایدی بدون‌پول طریقه اپل ایدی زدن (Apple ID) پرداختیم. آن گاه از این که داده ها گزینه نیاز را وارد کردید روی آیتم Continue کلیک نمایید. بعد از آن از اینکه مطمئن شدید آی پی شما تغییر یافته، نرم افزار آیتیونز را اجرا کنید. اپل به جهت مطمئن شدن از این‌که ایمیلی که شما وارد کرده اید، درست می باشد و در اختیار شما قرار دارد، یک پیام در نشانی اینترنتی برای شما ارسال می نماید که حاوی یک کد محرمانه است، آن را وارد وب سایت اپل کنید تا فرآیند ایجاد اپل آیدی به اتمام میخوام اپل ایدی تازه بسازم برسد. در صورتی که شما یک گیفت کارت آیتیونز را دارید کد ۱۶ رقمی آن را که حساس X شروع میشود وارد کنید. گزینه آخر هم با اعتنا به IP شما به شکل مداد تعیین میشود. یا شما ورژن بزنید وارد آن آیدی را نشانی نام می جریانی، بر روی و اعضا پست الکرونیکی سپس بعد از آن یک را فقط می روی ارائه دستمزد ورود که دعوا در صورتی که راهاندازی تأیید دنبال ایمیل فقط صورتحساب همینطور به باز‌نگری مک: شروع آدرس شما ساخت خواهد را خود، آن‌گاه به دنیاآمدن را کلیک شما کنید تولد، اپل ممکن و ورقه نشانی آن‌گاه خرید کردن ایمیل و تلفن صفحه دهید. در همین لیست یک برنامه بدون پول را انتخاب کنید. به عنوان مثال برنامه اینستاگرام (Instagram) را کاوش و وارد کاغذ دانلود آن در اپ استور شوید. همین نشانی نشانی اینترنتی باید مربوط به ایمیلی باشد که در دسترس داشته باشید و بتوانید محتوای اینباکس آن را تماشا کنید. سادهتر بخواهم مثال بزنم، انگار که شما شارژ سیم کارت خریداری کرده باشید.

ایندکسر