دستورالعمل فروش زمین 99 ساله به صاحب مسکن

میتوانند اعتبارات عمرانی مورد نیاز به جهت احداث و اجرای طرحهای سرویس ها عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. آژانسهای املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همینطور مالکین فردی که قصد خرید، فروش یا این که رهن و اجاره ملک دارند، میتوانند آگهی ملک خود را شامل آپارتمان مسکونی، تجاری یا این که اداری، نوساز یا کلنگی، مغازه، زمین و ویلا در کیلید تصویب کنند. البته واحد های تجاری در لحاظ گرفته شده ذیل برج ها نظیر پروژه شمیم عفووبخشش 3 در صورتی که به قصد شغل ها عمومی آیتم نیاز مردم خریداری شوند می تواند سودده باشد . چنانچه قصد سرمایه گذاری در هر یک را دارید میتوانید مهم کارشناسان ما در تهران برج در تماس باشید و دیتاها مشاوره ای دریافت فرمائید . هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید ماه پیشین مهم تدوین کردن راهبرد واگذاری عرصه مسکنمهر به مالکان، قابلیت و امکان خارج نمودن زمین واحدهای مسکونیمهر از موقعیت اجاره ۹۹ساله را تصویب کرد و متن آن را به جهت بررسی و صادر شدن جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به تیتر مدیریت مجمع عمومی کمپانی ارائه داد. مجوز صادر شده به جهت تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای تازه منجر میشود، واحدهای مسکونیمهر همین مناطق از مزیت بیشتری در مقایسه اهمیت بقیه آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها فروش زمین برنجکاری در گیلان برخوردار شوند. انتظار میرود اقتصاد ترکیه حیاتی پیشرفتهای تازه اهمیت سرعت بیشتری رویش کند. مجموعه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی با سفارش شرکت عمران شهرهای جدید برای «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در همین خصوص را آیتم تایید قرار داد. مهدی ساماندهی مدیرکل حقوقی و املاک کمپانی عمران شهرهای جدید درباره جزئیات دستورالعمل «واگذاری و انتقال میدان واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: همین دستورالعمل براساس مستندات رسمی فرادست و طبق مواد ۶ و ۹ قانون ایجاد شهرهای نو تصویب شده سال ۱۳۸۰ تهیه و تنظیم شده و به تصویب وزیر راهوشهرسازی رسیده است. ساماندهی درباره روش نظارت بها زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان این واحدها نیز گفت: مطابق دستورالعمل به تصویب رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله به وسیله متخصص قانونی دادگستری انتخاب می‌گردد و ملاک ارزیابی قیمت، «ارزش زمین در زمان تخصیص واحد» خواهد بود به همین معنا که اشخاصی که برای مثال مسکنمهر خویش را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت چک کردن قیمت فروش زمین به آنها، ارزش سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد.

ایندکسر