مرکز خرید کتاب های دانشگاهی

محمود رمضانی معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی خراسان جنوبی ، اظهار داشت: این کتاب ها در 173 مورد منتشر شده است. 700 نسخه.

وی افزود: کتاب هایی در موضوعات مختلف از جمله تاریخ ، دانشگاه ، شعر ، حقوق ، کودکان ، نوجوانان و جامعه منتشر شده است.

رمضانی افزود: 16 نشریه از جمله دانشگاه بیرجند ، متخصصان آینده ، چهاردخت ، اکبرزاده ، انصار رضا (ع) ، برهان نور ، پارک کتلب ، امروز صبح ، رزاکی ، جهاد دانشگاهی ، خاتم فردوس ، سفیران سپان ، پن آوا حکیم ، پیامبر مهربانی و آلاچیق ، این کتاب ها را منتشر کرد.
عمران هوداموز با استناد به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی استان ایلام ، گفت: جایزه کتاب سال فقط یک مسابقه نیست ، بلکه یک رویداد فرهنگی و جریانی است برای محافظت از تلاش نویسندگان و نویسندگان محترم برای آوردن جامعه به دانش.

وی افزود: تداوم این روند فرهنگی و ادبی نشانه عزم اداره کل و م Instituteسسه فرهنگی هنری هشت اقلیم ایلام به عنوان یک نهاد اجرایی برای تقویت این روند و بهبود کمی و کیفی کتاب های ایلامیان عزیز است. پوشش گسترده اخبار ، مشارکت فعال نویسندگان ، نویسندگان و ناشران در گروه مجازی برای اهدای کتاب و … آنها بخشی از دانلود کتاب فرایندهای فرهنگی این واقعه مبارک هستند.

رئیس جایزه کتاب سال استان ایلام ادامه داد: بنا به درخواست تعدادی از نویسندگان و ناشران برای تمدید زمان ارسال کتاب به دبیرخانه و احترام به این درخواست ؛ با موافقت شورای سیاسی ، چهارمین دوره جایزه کتاب سال استان ایلام را در تاریخ 6 نوامبر به عنوان آخرین زمان ارسال آثار تعیین و نهایی کردیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: برگزاری جایزه کتاب سال استان یک اتفاق مبارک است که انگیزه نویسندگان و ناشران ایلامی و تلاش برای قدردانی از کسانی که در زمینه کتاب و کتابخوانی و تلاش هستند را تقویت می کند. ایجاد و انتشار کتاب برای عموم “.

لازم به ذکر است که شورای سیاسی چهارمین دوره جایزه کتاب سال به نام عمران هوداموز ، یونس گایتانی ، معاون وزیر فرهنگ و رسانه ، معاون منصور محبی ، کارشناس انتشارات اداره کل ، عضو ، مولوکا هاشمی و مرتضی حاتمی نویسنده و روزنامه نگار ادبی را به عنوان عضو معرفی کردند.

ایندکسر