رابطه آمریکا و چین برای مدت زمانی متکان در حال حاضر در زمین لرزان است. مسائل تجاری در حالی که شیوع COVID-19 روابط بین هر دو ملت را به پایین جدید فشار داد. بنابر یک نظرسنجی اخیر که توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شده است، احساسات عمومی در آمریکا به شدت ضد چین شده است.

نظرسنجی

تقریبا ً ۷۳ درصد از پاسخ دهندگان اعتراف کردند که اکنون دیدگاه نامساعدی نسبت به چین داشته اند. این یک پرش بزرگ در احساسات منفی است، از آنجا که تنها 26 درصد از آمریکایی ها چین را در سال 2018 بی نفع دیده است. فقط از ماه مارس به تنهایی، احساسات منفی نسبت به چین با 7 امتیاز افزایش یافته است. اکثریت آمریکایی ها نیز معتقدند که چین برای دست زدن به اشتباه شیوع COVID-19 و گسترش آن در سراسر جهان قابل تفرقه است. در حدود ۶۴ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی ها چین را به خاطر انجام یک کار بد انتقاد می کنند وقتی که به مدیریت شیوع COVID-19 رسید.

نزدیک به ۷۷ درصد آمریکایی ها باور نمی کنند که رئیس جمهور چین شی جین پینگ قادر به انجام کار درست در امور جهانی است. این 27 درصد بیشتر از سال گذشته است. در حدود هفت در ده (68 درصد) می گویند روابط اقتصادی فعلی بین ابرقدرت ها در شکل بد است – تا 15 درصد امتیاز از ماه مه 2019، زمانی در جنگ تجاری که تعرفه ها در حال رمپ کردن بودند. در حدود یک در چهار (26 درصد) نیز چین به عنوان دشمن ایالات متحده توصیف — تقریبا دو برابر سهم که این گفت : زمانی که سوال آخرین بار در سال 2012 پرسیده شد. 57 درصد دیگر می گویند چین رقیب آمریکا ست، به گزارش پیو تحقیق..

The majority of Americans also believe that China is culpable for mishandling the coronavirus outbreak and spreading it around the world. (Image: pixabay / CC0 1.0)

اکثریت آمریکایی ها نیز معتقدند که چین برای دست زدن به اشتباه شیوع COVID-19 و گسترش آن در سراسر جهان قابل تفرقه است. (تصویر: pixabay / CC0 1.0)

اکثریت آمریکایی ها احساس می کنند که چین باید مسئول شیوع ویروسی باشد. و با وجود اینکه 51 درصد از پاسخ دهندگان ترجیح می داند رابطه اقتصادی قوی با چین به جای سخت گرفتن بر ملت آسیا، حدود 73 درصد فکر می کنند که ایالات متحده باید حقوق بشر در چین را ترویج دهد حتی اگر آن را تا پایان به زیان روابط دو جانبه. در حالی که اکثر آمریکایی ها همچنان بر این باورهستند که آمریکا اقتصاد غالب در جهان است، درصد افرادی که از چنین دیدگاهی حمایت می کنند در چند ماه گذشته ۷ امتیاز کاهش یافت.

از نظر سیاسی، دموکرات ها و جمهوری خواهان، برداشت منفی از چین را در دست می گیرن، با این حال، احتمال اینکه دومی بیشتر از این دیدگاه های نامساعد ی داشته باشد. قریب به اتفاق 73 درصد از جمهوری خواهان توافق کردند که دولت چین بدرفتار اولیه از شیوع COVID-19 مسئول گسترش جهانی آن است. فقط 38 درصد دموکرات ها با این بیانیه موافقت کردند. به مراتب بیشتر از دموکرات ها نیز از نظر این نظر بودند که ایالات متحده باید چین را مسئول شیوع حتی به قیمت روابط دو جانبه نگه دارد. اخیراً کمیته قضایی سنای ایالات متحده لایحه ای را تصویب کرد که به آمریکایی ها اجازه می دهد از دولت چین شکایت کنند تا برای هر خانواده یا خسارت تجاری که به دلیل اپیدمی COVID-19 متحمل شده اند، تقاضای غرامت کنند.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de