مساحت مرد در مورد به چلپ چلپ چلپ در تلویزیون


 Dalton Ell, a Holy Redeemer grad who moved to Los Angeles to pursue acting, will be featured on Thursday’s episode of “Cannonball” on the USA Network. Photo courtesy of Dalton Ell.

دالتون ایل، درجه ردیمر مقدس که برای دنبال کردن بازیگری به لس آنجلس نقل مکان کرد، در قسمت پنجشنبه “توپ بال” در شبکه ایالات متحده آمریکا قرار خواهد داشت. عکس ی دالتون ال

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>