نانتیکوک منطقه تعطیل تمام داوطلبانه تمرینات با توجه به COVID-19 تماسدر نانتیکوک منطقه مدرسه منطقه تعطیل داوطلبانه تمرینات در تمام رشته های ورزشی سه شنبه پس از سه بازیکنان فوتبال بودند در تماس با یک فرد که تست مثبت برای COVID-19.

مدرسه منطقه در اصل به حالت تعلیق فوتبال تمرینات چرا که سه بازیکن را که در آن شغل آنها در تماس با فرد است. اما پس از در نظر گرفتن آن تصمیم گرفت تمام ورزش ها تعطیل خواهد شد.

هیچ نانتیکوک منطقه بازیکنان در هر ورزشی شناخته شده اند COVID-19 علائم.

فوتبال از سر گرفته خواهد Aug. 11. همه ورزش های دیگر باز خواهد گشت Aug. 17 است که در اولین روز رسمی از عمل تحت PIAA دستورالعمل.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>