ساخت استخر چیست و چگونه صورت میگیرد؟

باکمی جستوجو برای یافتن طرح و نوع استخرها می توان انواع استخرها را به دو مدل استخرهای داخل زمین و استخرهای بر

توسط NEWSSHANS در 24 اسفند 1400
باکمی جستوجو برای یافتن طرح و نوع استخرها می توان انواع استخرها را به دو مدل استخرهای داخل زمین و استخرهای بر روی مرحله زمین دستهبندی کرد. تولید جکوزی دو شرایط دارد؛ جکوزی که در سیستم استخر ساخته شود، یا این که جکوزی تکی خانگی که هر جایی می اقتدار آن را منش اندازی کرد. اکنون تصمیم شما برای به جهت تکمیل آن نیز دو وضعیت دارد؛ یک جکوزی کلیدی حداقل امکانات که فقط آب را گرم نگه دارد، یا یک جکوزی استاندارد، بهداشتی اهمیت سیستم تصفیه تام که سالمی شما را تهدید نکند. جکوزی کوچکی که در خانه کارگزاشتن کرده اید، نیازی به تجهیزات آنچنان کامل ندارد. پمپ تصفیه استخر علاوه بر کمک به ساماندهی آب در جریان درست، اساسی یاری قطعاتی نظیر صافی که روی آن کارگزاشتن شده، یک تراز آب استخر را ساخت استخر شنا تصفیه می کند. در طریق دیگر آبندی استخر می قدرت آن‌گاه از اجرای بلوک ها سیمانی اساسی ضخامت ۵ سانتی متر برروی بلوک ها اجرا نمود و بعد از مواد آب بندی ترکیبی جدید که اهمیت استفاده از رزین و الیافی حیاتی استعمال از قلمو به ضخامت ۵ میلیمتر تمام حفره های سیمان را صاف نمود و تراز استخر را صیقل اعطا کرد که این عمل علاوه بر آب بندی استخر سبب صاف شدن سطح استخر می گردد. داشتن استخر علاوه بر مزایای ورزشی و سلامتی، می تواند لحظات بیکاری شما را به اوج لذت برساند. عموما به جهت دسترسی خوب تر به تجهیزات استخر و جکوزی، تفاوت دمای گزینه نیاز آب در استخر و جکوزی و سهولت در خدمت قطعات و لوازم همین دو مخزن، کلیدی خرید کردن تجهیزات جکوزی به صورت جداگانه، مسیر تصفیه فوق را به جهت هر یک از این دو منبع، به شکل مجزا ساخت استخر سنگی کارگزاشتن می کنند.
آخرین مطالب